POLICIJSKA UPRAVA ZADARSKA
Ulica bana Josipa Jelačića 30, 23 000 Zadar, tel.: +385 23 345 111
zadarska uprava > Kontakt policajci

Kontakt policajci

 Kontakt policajci
POLICIJSKI SLUŽBENICI - KONTAKT- POLICAJCI
U POLICIJSKOJ UPRAVI ZADARSKOJ"Policija u zajednici" nova je smjernica policijskog djelovanja u okviru koje policijski službenici (kontakt-policajci) s predstavnicima gradova i ostalih institucija zajedno rješavaju probleme na području lokalne zajednice.

Strategijom "Policija u zajednici" predviđeni su projekti:

  • reforma operativno-preventivnog rada policije u odori;
  • unaprjeđenje i razvoj kriminalističke prevencije;
  • organizacija komunalne prevencije;
  • reforma odnosa s javnošću;
  • reforma sustava policijskog obrazovanja i stručnog usavršavanja;
  • unaprjeđenje demokratizacije policije.

 

Kontakt -policajci su raspoređeni po policijskim postajama, a svaki je nadležan za određeno kontakt -područje unutar područja nadležnosti policijske postaje. Veličina kontakt -područja određuje se prema broju stanovnika, broju važnijih institucija, broju kaznenih i prekršajnih djela odnosno prema sigurnosnim događajima.Koordinator za rad kontakt policije u PU zadarskoj je Ivica Burčul.