POLICIJSKA UPRAVA ZADARSKA
Ulica bana Josipa Jelačića 30, 23 000 Zadar, tel.: +385 23 345 111
zadarska uprava > O nama > Služba policije

Služba policije

Služba policije

Na području policijske uprave prati, analizira i prevenira stanje javnog reda, problematiku prekršaja i prijestupa, planira i organizira osiguranja javnih okupljanja, prati stanje protueksplozivne zaštite, osiguranja objekata i osoba te planira i organizira stručno usavršavanje policijskih službenika. 

Poradi obavljanja zadaća iz svoje nadležnosti Služba policije ostvaruje suradnju sa drugim organizacijskim jedinicama policijske uprave i tijelima lokalne uprave i samouprave. Planira, organizira i obavlja nadzor rada policijskih postaja iz domene rada policije te im pruža stručnu i drugu pomoć.

U rješavanju problema lokalne zajednice ostvaruje usku suradnju s predstavnicima lokalne uprave i samouprave kroz djelovanje "Policije u zajednici".

Prati i analizira stanje sigurnosti i pojave u cestovnom prometu. Pronalazi i provodi nove metode djelovanja policije u prometu.  

Planira, organizira i provodi preventivne aktivnosti prometne policije, skraćeni prekršajni postupak, usmjerava korištenje tehničkih sredstava u prometu, ostvaruje suradnju sa svim nadležnim ustanovama i školama, organizira školske prometne jedinice i prometne jedinice mladeži, nadzire rad autoškola i stanica za tehnički pregled.

Rješava upite i žalbe građana i drugih organizacija i tijela u okviru obavljanja poslova iz ovlasti sigurnosti cestovnog prometa.

 
Radom Službe rukovodi voditelj/ca.