POLICIJSKA UPRAVA ZADARSKA
Ulica bana Josipa Jelačića 30, 23 000 Zadar, tel.: +385 23 345 111
zadarska uprava > O nama > Služba za granicu

Služba za granicu

 

Prati, analizira usklađuje i organizira provođenje mjera i rješenja pri policijskim poslovima na državnoj granici, aerodromima i pomorskim lukama otvorenim za međunarodni promet na teritorijalnom moru i unutrašnjim morskim vodama. Prati primjenu propisa o nadzoru i prelaženju državne granice, sigurnosti civilnog zračnog prometa, pomorske policije i poslova sa strancima.
 
Prati i provodi mjere iz područja nezakonitih migracija i područja kontrole i zakonitosti boravka stranaca. 
 
Prati, usmjerava i nadzire rad granične policije na poslovima kontrole prelaska državne granice na cestovnim i želježničkom  graničnim prijelazima. Rukovodi, koordinira i nadzire rad granične policije koja radi na poslovima zaštite kopnenog i morskog dijela državne granice.


Radom Službe upravlja voditelj/ca.

Granični prijelazi na području PU zadarske

Stalni međunarodni  granični pomorski prijelaz I kategorije "Zadar" 
broj telefona 023/345 128; 345 246 i 345 280, broj faksa 345 310

Sezonski međunarodni  granični  pomorski prijelaz II kategorije "Sali" 
broj telefona 023/377 022

Sezonski međunarodni  granični pomorski prijelaz II kategorije "Božava"
broj telefona 023/377 677

Stalni međunarodni zračni granični prijelaz I kategorije "Zadar"
broj telefona 023/345 232 i 345 194, broj faksa 345 439 

Stalni međunarodni granični želježnički prijelaz I kategorije "Ličko Dugo polje"
broj telefona 023/345 459, broj faksa 345   455 

Cestovni granični prijelaz za pogranični promet "Lička Kaldrma"
broj telefona 023/345 459, broj faksa 345 455