POLICIJSKA UPRAVA ZADARSKA
Ulica bana Josipa Jelačića 30, 23 000 Zadar, tel.: +385 23 345 111
zadarska uprava > Policijske postaje > Postaja pomorske policije Zadar

Postaja pomorske policije Zadar

 Postaja pomorske policije Zadar

 

Mjesto: Zadar 

Adresa: Liburnska obala 8
 
Telefon: 023/ 345  660, 345 689

 

Područje koje obuhvaća Postaja pomorske policije Zadar je cjelokupni akvatorij županije zadarske, odnosno akvatorij koji graniči na sjeveru s akvatorijem PU ličko-senjske, na sjeverozapadu s akvatorijem PU primorsko-goranske i na jugu s akvatorijem PU šibensko-kninske.  

Obuhvaća unutarnje morske vode i teritorijalno more 12 nautičkih milja od temeljne crte prema otvorenom moru u dužini od 45 nautičkih milja. 

Na navedenom akvatoriju nalazi se 18 stalno naseljenih otoka, tri otoka na kojima se nalazi stalna posada svjetioničara (Grujica, Vela Sestrica i Babac), devet privremeno naseljenih otoka, 15 većih naseljenih otoka sa pripadajućim otočićima i hridima.

U akvatorij koji pripada ovoj postaji pripadaju četiri mora (Karinsko, Novigradsko, Virsko i dio Murterskog mora), zaljevi (Paški, Ljubački, Ninski, Brguljski), veći kanali (Velebitski, Pohlipski, Maunski, Silbanski, Olibski, Srednji, Iški, Zadarski) i prolazi (Proversa, Ždrelac, Maknare), veće luke (Solišćica i Telašćica) te manje luke, lučice i uvale.

 Postaji pomorske policije Zadar pripadaju tri pomorska granična prijelaza:
  • Međunarodni granični prijelaz (putnički i teretni )  – Zadar 
  • Sezonski međunarodni pomorski granični prijelaz – Sali
  • Sezonski međunarodni pomorski granični prijelaz – Božava
 
Poslovi pomorske policije su:
  • operativno pokrivanje akvatorija PU zadarske,
  • nadzor državne granice na moru,
  • kontrola prelaska državne granice na stalnom međunarodnom graničnom prijelazu Zadar i sezonskim graničnim prijelazima Božava i Sali na Dugom Otoku,
  • traganje i spašavanje,
  • prijevoz bolesnika,
  • i ostale zadaće u skladu s policijskim ovlastima.
Osnovna zadaća policijskih službenika koji obnašaju službu na stalnom međunarodnom graničnom pomorskom prijelazu Zadar je sigurnost ljudi i imovine na području graničnog prijelaza, prevencija vršenja kaznenih djela i prekršaja te otkrivanje počinitelja kaznenih djela i prekršaja. Svakodnevno se obavlja kontrola prelaska državne granice na ulazu i izlazu iz RH.

Prilikom obavljanja poslova na moru, policijski službenici imaju posebna ovlaštenja kao što su: provjerava zastave plovila, zaustavljanje plovila, pregled isprava plovila, progon plovila, uzapćenje plovila, sprovođenje plovila u luku te, u slučaju potrebe, vrše uporabu sredstva prisile u progonu plovila.

Navedene zadaće policijski službenici obavljaju s  pet plovila – brodica i policijskim skuterom na vodeni mlazni pogon. 

U Postaji pomorske policije Zadar je organizirano i operativno dežurstvo postaje koje kroz 24 sata zaprima sve dojave te upućuje, prati, usmjerava i koordinira radom policijskih službenika prilikom izvršenja službenih zadaća.


Policijskom postajom rukovodi načelnik Krešimir Jurenec.