POLICIJSKA UPRAVA ZADARSKA
Ulica bana Josipa Jelačića 30, 23 000 Zadar, tel.: +385 23 345 111
zadarska uprava > Policijske postaje > Postaja pomorske i aerodromske policije Zadar

Postaja pomorske i aerodromske policije Zadar

 Postaja pomorske i aerodromske policije Zadar

 

Mjesto: Zadar 

Adresa: Liburnska obala 8
 
Telefon: 023/ 345  660, 345 689

 

POSTAJA POMORSKE I AERODROMSKE POLICIJE ZADAR je specijalizirana – granična policijska postaja II. kategorije sa sjedištem u Zadru, Gaženica. Nadležna je za nadzor državne granice i poslove na moru na morskom akvatoriju Zadarske županije, odnosno kontrolu prelaska državne granice na pripadajućim graničnim prijelazima i zaštitu dijela državne granice na moru u dužini od 45 n/m, te obuhvaća i područje Zračne luke Zadar, kao i pripadajući granični prijelaz.

Ustrojena je kao postaja II. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite i osiguranja državne granice na moru, kontrole teritorijalnog mora i unutarnjih morskih voda, zaštite suverenih prava nada epikontinentalnim i gospodarskim pojasom, kontrole prelaska državne granice, nadzora iz područja morskog ribarstva, sigurnosti plovidbe, kontrole prelaska državne granice u zračnoj luci, sigurnosti civilnog zračnog prometa, sprječavanja nezakonitih migracija i prekograničnog kriminaliteta.


Područje koje obuhvaća Postaja pomorske i aerodromske policije Zadar je cjelokupni akvatorij županije zadarske, odnosno akvatorij koji graniči na sjeveru s akvatorijem PU ličko-senjske, na sjeverozapadu s akvatorijem PU primorsko-goranske i na jugu s akvatorijem PU šibensko-kninske.  

Obuhvaća unutarnje morske vode i teritorijalno more 12 nautičkih milja od temeljne crte prema otvorenom moru u dužini od 45 nautičkih milja. 

Na navedenom akvatoriju nalazi se 18 stalno naseljenih otoka, tri otoka na kojima se nalazi stalna posada svjetioničara (Grujica, Vela Sestrica i Babac), devet privremeno naseljenih otoka, 15 većih naseljenih otoka sa pripadajućim otočićima i hridima.

U akvatorij koji pripada ovoj postaji pripadaju četiri mora (Karinsko, Novigradsko, Virsko i dio Murterskog mora), zaljevi (Paški, Ljubački, Ninski, Brguljski), veći kanali (Velebitski, Pohlipski, Maunski, Silbanski, Olibski, Srednji, Iški, Zadarski) i prolazi (Proversa, Ždrelac, Maknare), veće luke (Solišćica i Telašćica) te manje luke, lučice i uvale.

 Postaji pomorske i aerodromske policije Zadar pripadaju tri pomorska granična prijelaza:

Međunarodni granični prijelaz (putnički i teretni )  – Zadar 

Sezonski međunarodni pomorski granični prijelaz – Sali

Sezonski međunarodni pomorski granični prijelaz – Božava

 

Poslovi pomorske policije su:

operativno pokrivanje akvatorija PU zadarske,

nadzor državne granice na moru,

kontrola prelaska državne granice na stalnom međunarodnom graničnom prijelazu Zadar i sezonskim graničnim prijelazima Božava i Sali na Dugom Otoku,

traganje i spašavanje,

prijevoz bolesnika,

i ostale zadaće u skladu s policijskim ovlastima.

Osnovna zadaća policijskih službenika koji obnašaju službu na stalnom međunarodnom graničnom pomorskom prijelazu Zadar je sigurnost ljudi i imovine na području graničnog prijelaza, prevencija vršenja kaznenih djela i prekršaja te otkrivanje počinitelja kaznenih djela i prekršaja. Svakodnevno se obavlja kontrola prelaska državne granice na ulazu i izlazu iz RH.

Prilikom obavljanja poslova na moru, policijski službenici imaju posebna ovlaštenja kao što su: provjerava zastave plovila, zaustavljanje plovila, pregled isprava plovila, progon plovila, uzapćenje plovila, sprovođenje plovila u luku te, u slučaju potrebe, vrše uporabu sredstva prisile u progonu plovila.

Navedene zadaće policijski službenici obavljaju s  pet plovila – brodica i policijskim skuterom na vodeni mlazni pogon. 

U Postaji pomorske i aerodromske policije Zadar je organizirano i operativno dežurstvo postaje koje kroz 24 sata zaprima sve dojave te upućuje, prati, usmjerava i koordinira radom policijskih službenika prilikom izvršenja službenih zadaća.
 

Policijski službenici ove Postaje, u sklopu poslova aerodromske policije, obavljaju nadzor državne granice, odnosno kontrolu prelaska državne granice na ulazu i izlazu iz RH, uključujući i poslove nezakonitih migracija i prekograničnog kriminaliteta.

Posebno osposobljeni policijski službenici operatori protudiverzijske zaštite obavljaju poslove protueksplozijske zaštite, tj. zaštitne preglede putnika, ručne prtljage, zrakoplova i objekata, sve s ciljem zapriječavanja unošenja eksploziva, oružja, streljiva te ostalih opasnih predmeta i materija u zrakoplov.
U suradnji s osobljem operatora aerodroma i zrakoplova,policijski službenici obavljaju niz zaštitnih mjera u cilju sprječavanja svih djela nezakonitog ometanja zračnog prometa, uključujući zaštitne preglede putnika, prtljage, zrakoplova i objekata Zračne luke.

Također, policijski službenici Postaje pomorske i aerodromske policije Zadar obavljaju i temeljne policijske poslove štiteći sigurnost ljudi i imovine, prevenirajući i otkrivajući sve vrste kaznenih djela i prekršaja.

 

Policijskom postajom rukovodi načelnik:  Maksimilijan Surić.