POLICIJSKA UPRAVA ZADARSKA
Ulica bana Josipa Jelačića 30, 23 000 Zadar, tel.: +385 23 345 111
zadarska uprava > Policijske postaje > Policijska postaja Biograd

Policijska postaja Biograd

 Policijska postaja Biograd
 
 Mjesto:  Biograd na Moru

 
Adresa:  Put Solina 2
 
Telefon: 023/ 345 739, 383 016
 
Faks: 023/ 345  711

 

Područje koje pokriva PP Biograd prostire se na površini od 261,9 km ili na 26190 ha.

Prema popisu stanovnika iz 2001.godine ovo je područje naseljeno sa 17 288 stanovnika, sa gustoćom naseljenosti od 151,5 stanovnika / km 

Na području koje pokriva PP Biograd ukupna dužina cesta iznosi 131,6 km.
            

Na postajnom području nalazi se velik broj objekata koji su u funkciji turizma kao što su : hoteli, auto-.campovi, turistička naselja, velik broj novčarskih ustanova (banke,pošta, mjenjačnice), odgojno- obrazovne ustanove (osnovne škole, srednja škola,vrtići, fakultet) te velik broj ugostiteljskih objekata, kao i brojna športska društva
 

Policijska postaja Biograd mješovita je policijska postaja u kojoj djeluju operativno dežurstvo, temeljna policija, kriminalistička policija i upravni poslovi.

Područje odgovornosti PP Biograd obuhvaća:
  • Grad Biograd n/m,
  • Općinu Pakoštane (ista obuhvaća mjesta Pakoštane, Drage i Vrana),
  • Općinu Sv. Filip i Jakov (ista obuhvaća mjesta Sv. Filip i Jakov, Sv. Petar, Turanj, Raštane Donje, Raštane Gornje, Veterinci, Tičevo i Sikovo),
  • Općinu Tkon (ista obuhvaća mjesta Tkon i Ugrinić),
  • Općinu Pašman (ista obuhvaća mjesta Neviđane, Barotul, Kraj, Pašman, Mali Pašman, Mrljane, Dobropoljana, Banj, Ždrelac i mjesto Vrgada na otoku Vrgada).

Policijska postaja na području svoje teritorijalne nadležnosti obavlja poslove temeljne i kriminalističke policije te upravne poslove (prijave i promjene prebivališta i boravišta, izdavanje osobnih iskaznica, putovnica, prometnih i vozačkih dozvola, rješavanje statusnih pitanja stranaca, državljanstva i dr.) za građane i pravne osobe.
  
Operativno dežurstvo tijekom 24 sata zaprima dojave građana ili Operativno-komunikacijskog centra Policijske uprave zadarske, upučuje policijske službenike temeljne, kriminalističke i prometne policije na izvršavanje potrebitih zadaća na terenu, a u kordinaciji sa rukovodstvom policijske postaje usmjerava i koordinira radom policijskih službenika.

Temeljna policija obavlja poslove ophodnje postajnog područja auto ophodnjama ili pješačkim ophodnjama, obavlja poslove prevencije kaznenih djela i prekršaja, hvatanja počinitelja kaznenih djela, intervenira prema dojavama građana, obavlja poslove asistencije, osiguranja i zaštite, suzbijanja nezakonitih migracija i drugih poslova u postupanju prema stranim državljanima.

Kriminalistička policija bavi se razrješavanjem kaznenih djela i otkrivanjem počinitelja istih na cjelokupnom postajnom području, te radi na poslovima suzbijanja svih vidova kriminaliteta.

Policijska postaja Biograd ima u svom sastavu i policijske službenike za sigurnost cestovnog prometa na cestama koji obavljaju poslove pretežno na DC-8, D-503, D-110, ali i na drugim cestovim pravcima na postajnom području.Policijskom postajom rukovodi načelnik Petar Strmota.