POLICIJSKA UPRAVA ZADARSKA
Ulica bana Josipa Jelačića 30, 23 000 Zadar, tel.: +385 23 345 111
zadarska uprava > Policijske postaje > Postaja granične policije Gračac

Postaja granične policije Gračac

 Postaja granične policije GračacMjesto: Srb

Adresa: Zagrebačka 1

Telefon: 023/345 459

Fax: 23/345 455


 

POSTAJA GRANIČNE POLICIJE GRAČAC je specijalizirana – granična policijska postaja II. kategorije sa sjedištem u Srbu, a obuhvaća Općinu Gračac, odnosno mjesne odbore Gračac i Srb. Nadležna je za nadzor državne granice, odnosno kontrolu prelaska državne granice na pripadajućim graničnim prijelazima i zaštitu dijela državne granice s Bosnom i Hercegovinom u dužini od 48,9 km. Nadležna je i za obavljanje drugih policijskih poslova i poslova u vezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova te poslova sigurnosti cestovnog prometa.

Ustrojena je kao postaja II. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe i analize rizika, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova zaštite i kontrole prelaska državne granice te poslova suzbijanja nezakonitih migracija i prekograničnog kriminaliteta.


Područje policijske postaje obuhvaća  teritorij općine Gračac i pripadajućih naselja, smješteno je na sjeveru županije Zadarske, a veličine je 1 038 km kvadratnih, nastanjeno sa oko 8 tisuća stanovnika.
 
Preko područja postaje prolaze državne ceste D1, dionica 14 Gračac - Udbina, D1, dionica 15 Gračac - Knin, D27 Gračac - Obrovac, D50 Gračac - Gospić, D218 Otrić - Donji Srb i D516 Bruvno - Donji Lapac.

 

U policijskoj postaji je organizirano 24-satno dežurstvo koje zaprima dojave te upućuje policijske službenike temeljne i kriminalističke policije na izvršavanje zadaća na terenu. 

Temeljna policija obavlja poslove ophodnje postajnog područja, preveniranja kaznenih djela, hvatanja počinitelja na djelu, interveniranja prema dojavama građana, obavlja poslove asistencije, osiguranja i zaštite. Službenici policije obavljaju razne provjere za druge institucije, nadziru stanje sigurnosti cestovnog prometa, poduzimaju zakonske mjere prema počiniteljima prekršaja u prometu, obavljaju očevide prometnih nesreća, brinu o sigurnosti ljudi u prometu te rade na suzbijanju nezakonitih migracija i drugih poslova u postupanju prema stranim državljanima. 

Kriminalistička policija bavi se otkrivačkom djelatnošću, odnosno razrješavanjem i pronalaskom počinitelja kaznenih djela na postajnom području. Kriminalistička policija radi na poslovima suzbijanja općeg, gospodarskog i organiziranog kriminaliteta, poslovima suzbijanja zlouporabe opojnih droga, poslovima suzbijanja maloljetničke delinkvencije i kazneno-pravne zaštite djece i maloljetnih osoba.

Upravni odjel bavi se izdavanjem, promjenama i zamjenama osobnih iskaznica, putovnica, vozačkih dozvola, poslovima oko nabavke i registracije vatrenog oružja i poslovima državljanstva.  
 

U istočnom dijelu područje postaje graniči s Republikom Bosnom i Hercegovinom u dužini granične crte od 47,2 kilometara, (od čega 37,9 km na kopnu, a 4,4 km tokom rijeke Une i 4,9 km rječice Krke) od razgraničenja s Policijskom postajom Donji Lapac (PU ličko-senjska) do razgraničenja s PP Knin (PU šibensko kninska).


Na dužini granične crte koju pokriva ova postaja nalaze se dva granična prijelaza i to:

Stalni međunarodni granični željeznički prijelaz I. kategorije „Ličko Dugo Polje-Martin Brod“  - odlukom Vlade RH o zatvaranju tzv. Unske pruge, od 2010. godine zatvoren je i GP.

Stalni granični prijelaz za pogranični promet „Lička Kaldrma-Kaldrma“ - radno vrijeme prijelaza je od 06,00 do 22,00 sata

 

Policijskom postajom rukovodi načelnik Perica Ešegović.