POLICIJSKA UPRAVA ZADARSKA
Ulica bana Josipa Jelačića 30, 23 000 Zadar, tel.: +385 23 345 111
zadarska uprava > Policijske postaje > Policijska postaja Obrovac

Policijska postaja Obrovac

 Policijska postaja ObrovacMjesto:  Obrovac
 
Adresa:  Put Grkovca 12
 
Telefon: 023/ 345 639; 689 002
 
Faks: 023/ 345  603

 
Policijska postaja Obrovac kao policijska postaja III kategorije nalazi se u sredini južnog dijela Republike Hrvatske, u zadarskoj županiji u sastavu PU zadarske i to u njezinom središnjem dijelu.  

Područje PP Obrovac prostire se na površini od 679 km kvadratnih, a nastanjeno je sa oko 6 609 stanovnika.  

Na području koje pokriva PP Obrovac ukupna dužina auto-ceste iznosi 21,15 km, državnih cesta 77 km, županijskih cesta 75 km, lokalnih cesta 82 km. Također na području koje teritorijalno pokriva PP Obrovac nalaze se dijelovi Karinskog i Novigradskog mora, Podvelebitskog kanala te korito rijeke Zrmanje do Jankovića Buka gdje se odvija pomorski i riječni promet ribarskog i turističkog karaktera.

Policijska postaja Obrovac specijalizirana je postaja temeljne policije i pokriva područje grada Obrovca s mjestima Bilišane, Bogatnik, Golubić, Gornji Karin, Kaštel Žegarski, Komazeci, Krupa, Kruševo, Muškovci, Nadvoda, Obrovac, Zelengrad općinu Jasenice s mjestima Jasenice, Rovanjska, Zaton Obrovački, općinu Starigrad s mjestima Starigrad, Seline, Tribanj.

Policijska postaja na području svoje teritorijalne nadležnosti obavlja poslove temeljne, kriminalističke policije, upravnih poslova (prijave promjene prebivališta i boravišta, izdavanje osobnih iskaznica, putovnica i vozačkih dozvola, rješavanje statusnih pitanja stranaca, državljanstva i dr.), dok se za građane i pravne osobe iz navedenih mjesta koja teritorijalno pripadaju ovoj policijskoj postaji poslovi izrade prometnih dozvola i registracije vozila obavljaju u zgradi sjedišta Policijske uprave u Zadru.

Teritorijalno područje Policijske postaje Obrovac podijeljeno je na dva teritorijalna sektora te na 2 kontaktna  područja.

U policijskoj postaji organizirano je 24-satno operativno dežurstvo. Operativno dežurstvo policijske postaje zaprima dojave od građana, upućuje policijske službenike temeljne i kriminalističke policije na izvršavanje zadaća na terenu te prati i usmjerava izvršenje zadaća uz koordinaciju s rukovoditeljima policijske postaje kao i s Operativno komunikacijskim centrom Policijske uprave zadarske. Tijekom obavljanja službenih poslova održava kontakte sa susjednim policijskim postajama.

Temeljna policija obavlja poslove ophodnje postajnog područja, održavanja povoljnog stanja javnog reda i mira, prevencije kaznenih djela te hvatanja počinitelja kaznenih djela i prekršaja, interveniranja prema dojavama građana, poslove u svezi asistencija, osiguranja i zaštite te nadzor i upravljanje cestovnim prometom i druge.
 
Kriminalistička policija bavi se otkrivačkom djelatnošću i razrješavanjem kaznenih djela odnosno otkrivanjem počinitelja kaznenih djela na postajnom području.

 
Policijskom postajom rukovodi načelnik  Luzarijo Kulaš.