POLICIJSKA UPRAVA ZADARSKA
Ulica bana Josipa Jelačića 30, 23 000 Zadar, tel.: +385 23 345 111

Policijska postaja Donji Srb

 Policijska postaja Donji Srb
Mjesto:  Srb

Adresa:  Zagrebačka 1
 
Telefon: 023/ 345 459
 
Faks: 023/ 345 455


  Postaja granične policije Donji Srb svojom nadležnošću pokriva cca 218 km  kvadratnih teritorija. Smještena je na sjeveroistočnom djelu zadarske županije, a graniči sa Republikom Bosnom i Hercegovinom u dužini granične crte od 47,2 kilometara, (od čega 37,9 km na kopnu, a 4,4 km tokom rijeke Une i 4,9 km rječice Krke) od razgraničenja s Policijskom postajom Donji Lapac (PU ličko-senjska) do razgraničenja s PP Knin (PU šibensko kninska).

Nakon oslobođenja ovog područja (1995. godine), područje  policijske postaje djelovalo je kao Ispostava granične policije (do 15.08.1997.god.), nakon toga kao  Postaja granične policije da bi 2001. godine postala mješovita policijska postaja. Od 01.05.2014. godine postaje Postaja granične policije Donji Srb.

Nadležnost PGP Donji Srb obuhvaća mjesta Brotnja, Begluci, Zaklopac, Gornja Suvaja, Donja Suvaja, Neteka, Dabašnica, Ajderovac, Kupirovo, Kunovac Kupirovački, Gornji Srb, Donji Srb, Lički Osredci, Ličko Dugo Polje, Lička Kaldrma, Lički Tiškovac i Drenovac Osredački (naselja se nalaze na području općine Gračac).

PGP Donji Srb u djelokrugu svojih poslova ima opće (temeljne) poslove, poslove nadzora državne granice, poslove krim. policije i poslove nadzora i kontrole cestovnog prometa. Upravne poslove za postajno područje PGP Donji Srb obavlja PP Gračac.

Na dužini granične crte koju pokriva ova postaja nalaze se dva granična prijelaza i to:

  • Stalni međunarodni granični željeznički prijelaz I. kategorije „Ličko Dugo Polje-Martin Brod“  - odlukom Vlade RH o zatvaranju tzv. Unske pruge, od 2010. godine zatvoren je i GP
  • Stalni granični prijelaz za pogranični promet „Lička Kaldrma-Kaldrma“ - radno vrijeme prijelaza je od 06,00 do 22,00 sata

 

Policijskom postajom rukovodi načelnik Tomislav Ivandić.