POLICIJSKA UPRAVA ZADARSKA
Ulica bana Josipa Jelačića 30, 23 000 Zadar, tel.: +385 23 345 111
zadarska uprava > Policijske postaje > Policijska postaja Donji Srb

Policijska postaja Donji Srb

 Policijska postaja Donji Srb
Mjesto:  Donji Srb


Adresa:  Ruđera Boškovića 3
 
Telefon: 023/ 345 459
 
Faks: 023/ 345 455


Policijska postaja Donji Srb svojom nadležnošću pokriva cca 218 km  kvadratnih teritorija. Smještena je na sjeveroistočnom djelu županije zadarske, a graniči sa Republikom Bosnom i Hercegovinom u dužini granične crte od 28 kilometara, (od čega 20 km na kopnu a 8 km tokom rijeke Une i rječice Krke) od razgraničenja s Policijskom postajom Donji Lapac (PU ličko-senjska) do razgraničenja s PP Knin (PU šibensko kninska).

Nakon oslobođenja ovog područja (1995. godine), područje  policijske postaje djelovalo je kao Ispostava granične policije (do 15.08.1997.god.), nakon toga kao  Postaja granične policije da bi 2001. godine postala mješovita policijska postaja.

Nadležnost Policijske postaje Donji Srb obuhvaća mjesta Brotnja, Begluci, Zaklopac, Gornja Suvaja, Donja Suvaja, Neteka, Dabašnica, Ajderovac, Kupirovo, Kunovac Kupirovački, Gornji Srb, Donji Srb, Lički Osredci, Ličko Dugo Polje, Lička Kaldrma, Lički Tiškovac i Drenovac Osredački (naselja se nalaze na području općine Gračac).

Policijska postaja Donji Srb u djelokrugu svojih poslova ima opće (temeljne) poslove, poslove nadzora državne granice, poslove krim. policije i poslove nadzora i kontrole cestovnog prometa. Upravne poslove za postajno područje PP Donji Srb obavlja PP Gračac.

Na dužini granične crte koju pokriva ova postaja nalaze se dva granična prijelaza i to:

  • Stalni međunarodni granični željeznički prijelaz I. kategorije „Ličko Dugo Polje-Martin Brod“ preko kojeg se trenutno odvija samo teretni promet
  • Stalni granični prijelaz za pogranični promet „Lička Kaldrma-Kaldrma“ gdje je uspostavljena nadzorna točka preko koje prometuju mještani naselja (koja se nalaze na teritoriju RH) uz državnu granicu.

 

Policijskom postajom rukovodi načelnik Tomislav Ivandić.