POLICIJSKA UPRAVA ZADARSKA
Ulica bana Josipa Jelačića 30, 23 000 Zadar, tel.: +385 23 345 111
zadarska uprava > O nama > Služba upravnih i inspekcijskih poslova

Služba upravnih i inspekcijskih poslova


Obavlja poslove prijavništva (prebivalište, boravište, adresa stanovanja), određivanja matičnog broja građana, izdavanja uvjerenja te osobnih, putnih i prometnih isprava te dozvola za nabavu, držanje i nošenje oružja.

Vodi postupak u svezi hrvatskog državljanstva, statusa stranaca i azila. Predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera za otklanjanje uočenih nedostataka u provedbi propisa. Pruža stručnu pomoć i obavlja nadzor nad radom policijskih postaja.

Obavlja inspekcijski nadzor provedbe propisa iz područja zaštite od požara i eksploziva na građevinama i prostorima, inspekcijski nadzor tvrtki koje se bave izradom pečata i žiga s državnim grbom i tvrtki koje se bave proizvodnjom i prometom vatrenog oružja i streljiva.

Nadzire nabavu i prijevoz eksploziva, određuje lokacije za skladištenje zapaljivih tekućina i plinova. Utvrđuje posebne uvjete građenja, obavlja tehnički pregled za građevine iz područja zaštite od požara i eksploziva. Obavlja inspekcijski nadzor zaštitarske i detektivske djelatnosti. Obavlja uredske poslove za potrebe policijske uprave.

U sastavu Službe nalazi se 

Pisarnica

Građani mogu predati različite podneske (zamolbe, zahtjeve, predstavke i sl.), uz dokaz o postojanju pravnog interesa za dostavu traženih podataka te uz propisani iznos upravne pristojbe; prijave na raspisani natječaj; pronađene predmete i isprave (predmeti i isprave se mogu predati i u najbližoj policijskoj postaji).
Nakon saznanja o pronalasku, odnosno nakon primljenog poziva, građanin pronađene predmete može preuzeti osobno ili uz valjanu punomoć, uz predočenje identifikacijske isprave i 20 kuna upravnih pristojbi.

Adresa: Put Murvice 9, Zadar 
 

Uredovno radno vrijeme za stranke : svaki radni dan od 08,00 – 12,00 i 13,00 – 15,00 h, utorkom od 09,00-12,00 i od 13,00-17,00.

Radom Službe upravlja voditelj/ca.

 
Sve potrebne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona:
 
1. Odjel za upravne poslove: voditeljica, tel: 345-159,345-277,
   - Referada za osobne iskaznice tel: 345-230, 345-210,
   - Referada za putovnice tel:345-211,
   - Referada za vozačke dozvole tel:345-119, 345-102,
   - Referada za registraciju vozila tel:345-293,
   - Referada za oružje tel: 345-250,
 
2. Odjel za državljanstvo i statusna pitanja stranaca - voditeljica tel:345-176.
    - Referada za dozvole i rad stranaca tel:345-348, 345-271, 345-253,
    - Referada za državljanstvo tel:345-357, 345-196,
 
3. Inspektorat unutarnjih poslova, voditelj tel: 349-191,
    - Inspekcija za zaštitu od požara i eksploziva tel: 345-187, 345-279,
   - inspekcija za zaštitarske i detetivske poslove tel:345-108, 345-177,
 
4. Pisarnica, vodteljica  tel:345-276, 345-140, 345-152.