POLICIJSKA UPRAVA ZADARSKA
Ulica bana Josipa Jelačića 30, 23 000 Zadar, tel.: +385 23 345 111
zadarska uprava > Kontakt policajci > Kontakt policajci PP Pag

Kontakt policajci PP Pag


U PP Pag ustrojena su dva kontakt područja i to: 


 

I kontakt područje – obuhvaća straru jezgru grada Paga
 
Kontakt policajac – Dragan Cvitković
Tel: 023/345-939
Fax:023/345 949

 
  
 
 
 
 
 

 
 

 

II kontakt područje – obuhvaća šire područje grada Paga, (Bašaca, Hunjci, Malin, Sv. Grgur, Sv. Jelena, Lokunja, Vodice, Sv. Marko, dubrava, Sv, Marija i Bošana)
 

Kontakt policajac – Damir Jović
Tel: 023/345 939
Fax:023/345 949