POLICIJSKA UPRAVA ZADARSKA
Ulica bana Josipa Jelačića 30, 23 000 Zadar, tel.: +385 23 345 111
zadarska uprava > Savjeti > Granični prijelazi na području PU zadarske

Granični prijelazi na području PU zadarske

 

Na području PU zadarske otvoreni su sljedeći granični prijelazi:  

A) Stalni granični prijelazi za međunarodni promet putnika i roba u pomorskom prometu :

1. Zadar,

B) Sezonski granični prijelazi za međunarodni promet putnika u pomorskom prometu:

1. Sali,

2. Božava,

C) Stalni granični prijelazi za međunarodni promet putnika i roba u zračnom prometu:

1.Zadar

D) Stalni granični prijelazi za pogranični promet :

1. Lička Kaldrma,

E)Stalni granični prijelazi za međunarodni promet putnika i roba u željezničkom prometu:

1. Ličko Dugo Polje