POLICIJSKA UPRAVA ZADARSKA
Ulica bana Josipa Jelačića 30, 23 000 Zadar, tel.: +385 23 345 111
zadarska uprava > Vijesti > Poziv na testiranje kandidata

Poziv na testiranje kandidata

Poziv na testiranje kandidata
7. studeni 2018. -

Foto: Ilustracija

                                                                                                                                                    

                                                REPUBLIKA HRVATSKA

                                     MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

                                       POLICIJSKA UPRAVA ZADARSKA

                             KOMISIJA ZA  PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA

                  ZA PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME 

      objavljuje

             POZIV NA TESTIRANJE

             kandidatima

koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja koji je objavljen dana 17. listopada 2018. godine u „Narodnim novinama“ broj: 92/2018., aradi popune slobodnog radnog mjesta Inspektor za zaštitu od požara i eksploziva u Inspektoratu unutarnjih poslova Policijske uprave zadarske.

Testiranje će se održati dana  14. studenog 2018 godine (srijeda) u prostorijama Policijske uprave zadarske, na adresi Ulica bana Josipa Jelačića 30, Zadar i to u zgradi gdje je smještena Interventna jedinica policije – u  dvorani na I katu, sa početkom u 09,00 sati.

Kandidati koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave sa svim podacima i prilozima iz Javnog natječaja, te koji ispunjavaju formalne uvjete – biti će pozvani na testiranje   i to osobno telefonom.

Osobe koje nisu podnijele pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na Javni natječaj, te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj će se navesti razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom prijavljenim na Javni natječaj.

Testiranje kandidata sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

                                   PRAVILA TESTIRANJA I RAZGOVORA (INTERVJUA)

 

1.      Po dolasku na testiranje, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kandidati koji ne mogu dokazati identitet, kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na Javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.

Pravni izvori za testiranje objavljeni su na web stranici PU zadarske www.zadarskapolicija – istovremeno s objavom Javnog natječaja.

 

2.      Test se vrednuje bodovima od 0 do 10 bodova, a smatra se da je kandidat zadovoljio na testiranju ako je dobio najmanje 5 bodova.

Kandidati koji nisu pristupili testiranju više se ne smatraju kandidatima u postupku.

3.      Komisija će s kandidatima koji/e su zadovoljili na testiranju održati razgovor(intervju) istoga dana 14.11.2018. godine i to  u terminu koji će se naknadno dogovoriti.

4.      Na razgovor će se pozvati kandidati koji su ostvarili najviše bodova na testiranju i to 10 kandidata za svako radno mjesto.

                                                                                                                                                                      KOMISIJA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA

 

        PRILOG JAVNOM NATJEČAJU - PRAVNI IZVORI I OPIS POSLOVA

1.  Inspektorat unutarnjih poslova

inspektor za zaštitu od požara i eksploziva– neposredno sudjeluje u krim. obradi požara; tehnoloških eksplozija, havarija i drugih akcidentnih događaja; obavlja inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona iz područja zaštite od požara, proizvodnje, prometa i prijevoza opasnih tvari te proizvodnji i prometa vatrenog oružja; određuje lokacije i izdaje odobrenja za građevine za proizvodnju i skladištenje opasnih tvari; utvrđuje posebne uvjete; pregled glavnog projekta; tehnički pregled građevine; sudjeluje u radu s drugim državnim inspekcijskim službama i organima na izvršenju zajedničkog posla;  obavlja i druge poslove iz djelokruga rada inspektorata.

 

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE:

       1. Zakon o zaštiti od požara (Narodne Novine, br. 92/10)

       2. Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (Narodne Novine br. 108/95 i 56/10)

       3. Zakon o eksplozivnim tvarima, te proizvodnji i prometu oružja

           (Narodne Novine br. 70/17)

       4.  Zakon o općem upravnom postupku (Narodne Novine 47/09

___________________________________________________________________________

PLAĆA RADNOG MJESTA 

Plaća radnih mjesta državnih službenika određena je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne novine, br. 37/2001, 38/2001, 71/2001, 89/2001, 112/2001, 7/2002,17/2003, 197/2003, 21/2004, 25/2004, 66/2005, 131/2005, 11/2007, 47/2007, 109/2007, 58/2008, 32/2009, 140/2009, 21/2010, 38/2010, 77/2010, 113/2010, 22/2011, 142/2011, 31/2012, 49/2012, 60/2012, 78/2012, 82/2012, 100/2012, 124/2012, 140/2012, 16/2013 i 25/2013, 96/2013, 126/2013, 2/14,94/14,140/14,151/14,76/15 i 100/15) i Odlukom o visini osnovice za plaće državnih službenika (Narodne novine, br. 40/09).

Spomenuti propisi mogu se pronaći na web stranicama Narodnih novina, www.nn.hr

TESTIRANJE KANDIDATA

Testiranje kandidata sastoji se od pisanog dijela u kojem kandidati odgovaraju na postavljena pitanja i razgovora (intervjua) sa Komisijom.Vijesti za aktualni mjesec:


21.1.2019.Razbojnička krađa
21.1.2019.Obilježena 26. obljetnica Vojno-redarstvene akcije Maslenica "93"
18.1.2019.Posebna regulacija prometa u ponedjeljak - 21.siječnja
18.1.2019.Teška tjelesna ozljeda
18.1.2019.Najava snimanja javnog okupljanja
17.1.2019.Osumnjičen za ratni zločin u Škabrnji
16.1.2019.Dovršena kriminalistička istraživanja
16.1.2019.Krivotvorenje novca
15.1.2019.Najava snimanja javnog okupljanja
15.1.2019.Vikend akcija u prometu
15.1.2019.Trojac osumnjičen za računalnu prijevaru
14.1.2019.U požaru izgorjelo sijeno
11.1.2019.Nedozvoljena trgovina duhanom
11.1.2019.Dvojac osumnjičen za krađu
10.1.2019.Najava snimanja javnog okupljanja
9.1.2019.Interni oglas za popunu radnih mjesta
8.1.2019.Promet - akcija Vikend
8.1.2019.Najava snimanja javnog okupljanja
8.1.2019.Nedozvoljeno posjedovanje oružja
8.1.2019.Oružje kategorije C mora se označiti


str.: 1 od 2. Ukupno: 27 zapisa.